Ontslag Geffen

Uw werkgever in Geffen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geffen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geffen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geffen. Uw werkgever in Geffen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geffen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geffen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geffen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geffen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geffen of met bevallingsverlof bent in Geffen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geffen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geffen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geffen
 • Als u in Geffen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geffen wilt opnemen;
 • Omdat u in Geffen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geffen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geffen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geffen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geffen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geffen. Uitzonderingen in Geffen;
 • Als uw werkgever in Geffen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geffen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geffen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geffen niet geschikt voor uw werk in Geffen of
 • u functioneert niet voldoende in Geffen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geffen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geffen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geffen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geffen verblijft, dan mag uw werkgever in Geffen u eveneens wel ontslaan.