Ontslag Geeuwenbrug

Uw werkgever in Geeuwenbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geeuwenbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geeuwenbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geeuwenbrug. Uw werkgever in Geeuwenbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geeuwenbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geeuwenbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geeuwenbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geeuwenbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geeuwenbrug of met bevallingsverlof bent in Geeuwenbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geeuwenbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geeuwenbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geeuwenbrug
 • Als u in Geeuwenbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geeuwenbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Geeuwenbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geeuwenbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geeuwenbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geeuwenbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geeuwenbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geeuwenbrug. Uitzonderingen in Geeuwenbrug;
 • Als uw werkgever in Geeuwenbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geeuwenbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geeuwenbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geeuwenbrug niet geschikt voor uw werk in Geeuwenbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Geeuwenbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geeuwenbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geeuwenbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geeuwenbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geeuwenbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Geeuwenbrug u eveneens wel ontslaan.