Ontslag Geesteren

Uw werkgever in Geesteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geesteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geesteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geesteren. Uw werkgever in Geesteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geesteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geesteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geesteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geesteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geesteren of met bevallingsverlof bent in Geesteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geesteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geesteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geesteren
 • Als u in Geesteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geesteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Geesteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geesteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geesteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geesteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geesteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geesteren. Uitzonderingen in Geesteren;
 • Als uw werkgever in Geesteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geesteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geesteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geesteren niet geschikt voor uw werk in Geesteren of
 • u functioneert niet voldoende in Geesteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geesteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geesteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geesteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geesteren verblijft, dan mag uw werkgever in Geesteren u eveneens wel ontslaan.