Ontslag Geestdorp

Uw werkgever in Geestdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geestdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geestdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geestdorp. Uw werkgever in Geestdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geestdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geestdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geestdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geestdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geestdorp of met bevallingsverlof bent in Geestdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geestdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geestdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geestdorp
 • Als u in Geestdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geestdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Geestdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geestdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geestdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geestdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geestdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geestdorp. Uitzonderingen in Geestdorp;
 • Als uw werkgever in Geestdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geestdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geestdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geestdorp niet geschikt voor uw werk in Geestdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Geestdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geestdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geestdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geestdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geestdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Geestdorp u eveneens wel ontslaan.