Ontslag Geesbrug

Uw werkgever in Geesbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geesbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geesbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geesbrug. Uw werkgever in Geesbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geesbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geesbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geesbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geesbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geesbrug of met bevallingsverlof bent in Geesbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geesbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geesbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geesbrug
 • Als u in Geesbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geesbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Geesbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geesbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geesbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geesbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geesbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geesbrug. Uitzonderingen in Geesbrug;
 • Als uw werkgever in Geesbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geesbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geesbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geesbrug niet geschikt voor uw werk in Geesbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Geesbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geesbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geesbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geesbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geesbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Geesbrug u eveneens wel ontslaan.