Ontslag Gees

Uw werkgever in Gees mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gees zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gees

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gees. Uw werkgever in Gees mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gees arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gees niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gees te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gees u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gees of met bevallingsverlof bent in Gees.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gees kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gees die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gees
 • Als u in Gees lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gees wilt opnemen;
 • Omdat u in Gees lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gees lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gees wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gees op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gees

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gees. Uitzonderingen in Gees;
 • Als uw werkgever in Gees bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gees aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gees gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gees niet geschikt voor uw werk in Gees of
 • u functioneert niet voldoende in Gees.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gees

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gees niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gees of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gees verblijft, dan mag uw werkgever in Gees u eveneens wel ontslaan.