Ontslag Geervliet

Uw werkgever in Geervliet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geervliet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geervliet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geervliet. Uw werkgever in Geervliet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geervliet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geervliet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geervliet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geervliet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geervliet of met bevallingsverlof bent in Geervliet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geervliet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geervliet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geervliet
 • Als u in Geervliet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geervliet wilt opnemen;
 • Omdat u in Geervliet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geervliet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geervliet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geervliet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geervliet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geervliet. Uitzonderingen in Geervliet;
 • Als uw werkgever in Geervliet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geervliet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geervliet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geervliet niet geschikt voor uw werk in Geervliet of
 • u functioneert niet voldoende in Geervliet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geervliet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geervliet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geervliet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geervliet verblijft, dan mag uw werkgever in Geervliet u eveneens wel ontslaan.