Ontslag Geertruidenberg

Uw werkgever in Geertruidenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geertruidenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geertruidenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geertruidenberg. Uw werkgever in Geertruidenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geertruidenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geertruidenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geertruidenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geertruidenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geertruidenberg of met bevallingsverlof bent in Geertruidenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geertruidenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geertruidenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geertruidenberg
 • Als u in Geertruidenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geertruidenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Geertruidenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geertruidenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geertruidenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geertruidenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geertruidenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geertruidenberg. Uitzonderingen in Geertruidenberg;
 • Als uw werkgever in Geertruidenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geertruidenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geertruidenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geertruidenberg niet geschikt voor uw werk in Geertruidenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Geertruidenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geertruidenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geertruidenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geertruidenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geertruidenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Geertruidenberg u eveneens wel ontslaan.