Ontslag Geerstraat

Uw werkgever in Geerstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geerstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geerstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geerstraat. Uw werkgever in Geerstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geerstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geerstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geerstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geerstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geerstraat of met bevallingsverlof bent in Geerstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geerstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geerstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geerstraat
 • Als u in Geerstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geerstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Geerstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geerstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geerstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geerstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geerstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geerstraat. Uitzonderingen in Geerstraat;
 • Als uw werkgever in Geerstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geerstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geerstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geerstraat niet geschikt voor uw werk in Geerstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Geerstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geerstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geerstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geerstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geerstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Geerstraat u eveneens wel ontslaan.