Ontslag Geersdijk

Uw werkgever in Geersdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geersdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geersdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geersdijk. Uw werkgever in Geersdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geersdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geersdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geersdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geersdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geersdijk of met bevallingsverlof bent in Geersdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geersdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geersdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geersdijk
 • Als u in Geersdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geersdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Geersdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geersdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geersdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geersdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geersdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geersdijk. Uitzonderingen in Geersdijk;
 • Als uw werkgever in Geersdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geersdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geersdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geersdijk niet geschikt voor uw werk in Geersdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Geersdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geersdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geersdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geersdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geersdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Geersdijk u eveneens wel ontslaan.