Ontslag Geersbroek

Uw werkgever in Geersbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geersbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geersbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geersbroek. Uw werkgever in Geersbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geersbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geersbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geersbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geersbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geersbroek of met bevallingsverlof bent in Geersbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geersbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geersbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geersbroek
 • Als u in Geersbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geersbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Geersbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geersbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geersbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geersbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geersbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geersbroek. Uitzonderingen in Geersbroek;
 • Als uw werkgever in Geersbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geersbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geersbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geersbroek niet geschikt voor uw werk in Geersbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Geersbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geersbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geersbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geersbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geersbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Geersbroek u eveneens wel ontslaan.