Ontslag Geerdijk

Uw werkgever in Geerdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geerdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geerdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geerdijk. Uw werkgever in Geerdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geerdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geerdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geerdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geerdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geerdijk of met bevallingsverlof bent in Geerdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geerdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geerdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geerdijk
 • Als u in Geerdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geerdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Geerdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geerdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geerdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geerdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geerdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geerdijk. Uitzonderingen in Geerdijk;
 • Als uw werkgever in Geerdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geerdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geerdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geerdijk niet geschikt voor uw werk in Geerdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Geerdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geerdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geerdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geerdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geerdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Geerdijk u eveneens wel ontslaan.