Ontslag Geer

Uw werkgever in Geer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geer. Uw werkgever in Geer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geer of met bevallingsverlof bent in Geer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geer
 • Als u in Geer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geer wilt opnemen;
 • Omdat u in Geer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geer. Uitzonderingen in Geer;
 • Als uw werkgever in Geer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geer niet geschikt voor uw werk in Geer of
 • u functioneert niet voldoende in Geer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geer verblijft, dan mag uw werkgever in Geer u eveneens wel ontslaan.