Ontslag Geeneind

Uw werkgever in Geeneind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geeneind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geeneind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geeneind. Uw werkgever in Geeneind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geeneind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geeneind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geeneind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geeneind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geeneind of met bevallingsverlof bent in Geeneind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geeneind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geeneind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geeneind
 • Als u in Geeneind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geeneind wilt opnemen;
 • Omdat u in Geeneind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geeneind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geeneind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geeneind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geeneind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geeneind. Uitzonderingen in Geeneind;
 • Als uw werkgever in Geeneind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geeneind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geeneind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geeneind niet geschikt voor uw werk in Geeneind of
 • u functioneert niet voldoende in Geeneind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geeneind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geeneind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geeneind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geeneind verblijft, dan mag uw werkgever in Geeneind u eveneens wel ontslaan.