Ontslag Geelbroek

Uw werkgever in Geelbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geelbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geelbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geelbroek. Uw werkgever in Geelbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geelbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geelbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geelbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geelbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geelbroek of met bevallingsverlof bent in Geelbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geelbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geelbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geelbroek
 • Als u in Geelbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geelbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Geelbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geelbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geelbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geelbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geelbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geelbroek. Uitzonderingen in Geelbroek;
 • Als uw werkgever in Geelbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geelbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geelbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geelbroek niet geschikt voor uw werk in Geelbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Geelbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geelbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geelbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geelbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geelbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Geelbroek u eveneens wel ontslaan.