Ontslag Geefsweer

Uw werkgever in Geefsweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Geefsweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Geefsweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Geefsweer. Uw werkgever in Geefsweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Geefsweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Geefsweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Geefsweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Geefsweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Geefsweer of met bevallingsverlof bent in Geefsweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Geefsweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Geefsweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Geefsweer
 • Als u in Geefsweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Geefsweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Geefsweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Geefsweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Geefsweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Geefsweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Geefsweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Geefsweer. Uitzonderingen in Geefsweer;
 • Als uw werkgever in Geefsweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Geefsweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Geefsweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Geefsweer niet geschikt voor uw werk in Geefsweer of
 • u functioneert niet voldoende in Geefsweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Geefsweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Geefsweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Geefsweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Geefsweer verblijft, dan mag uw werkgever in Geefsweer u eveneens wel ontslaan.