Ontslag Gebroek

Uw werkgever in Gebroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gebroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gebroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gebroek. Uw werkgever in Gebroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gebroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gebroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gebroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gebroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gebroek of met bevallingsverlof bent in Gebroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gebroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gebroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gebroek
 • Als u in Gebroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gebroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Gebroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gebroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gebroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gebroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gebroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gebroek. Uitzonderingen in Gebroek;
 • Als uw werkgever in Gebroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gebroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gebroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gebroek niet geschikt voor uw werk in Gebroek of
 • u functioneert niet voldoende in Gebroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gebroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gebroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gebroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gebroek verblijft, dan mag uw werkgever in Gebroek u eveneens wel ontslaan.