Ontslag Gebergte

Uw werkgever in Gebergte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gebergte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gebergte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gebergte. Uw werkgever in Gebergte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gebergte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gebergte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gebergte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gebergte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gebergte of met bevallingsverlof bent in Gebergte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gebergte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gebergte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gebergte
 • Als u in Gebergte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gebergte wilt opnemen;
 • Omdat u in Gebergte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gebergte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gebergte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gebergte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gebergte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gebergte. Uitzonderingen in Gebergte;
 • Als uw werkgever in Gebergte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gebergte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gebergte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gebergte niet geschikt voor uw werk in Gebergte of
 • u functioneert niet voldoende in Gebergte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gebergte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gebergte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gebergte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gebergte verblijft, dan mag uw werkgever in Gebergte u eveneens wel ontslaan.