Ontslag Gawege

Uw werkgever in Gawege mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gawege zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gawege

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gawege. Uw werkgever in Gawege mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gawege arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gawege niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gawege te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gawege u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gawege of met bevallingsverlof bent in Gawege.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gawege kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gawege die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gawege
 • Als u in Gawege lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gawege wilt opnemen;
 • Omdat u in Gawege lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gawege lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gawege wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gawege op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gawege

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gawege. Uitzonderingen in Gawege;
 • Als uw werkgever in Gawege bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gawege aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gawege gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gawege niet geschikt voor uw werk in Gawege of
 • u functioneert niet voldoende in Gawege.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gawege

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gawege niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gawege of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gawege verblijft, dan mag uw werkgever in Gawege u eveneens wel ontslaan.