Ontslag Gauw /gau

Uw werkgever in Gauw /gau mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gauw /gau zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gauw /gau

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gauw /gau. Uw werkgever in Gauw /gau mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gauw /gau arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gauw /gau niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gauw /gau te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gauw /gau u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gauw /gau of met bevallingsverlof bent in Gauw /gau.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gauw /gau kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gauw /gau die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gauw /gau
 • Als u in Gauw /gau lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gauw /gau wilt opnemen;
 • Omdat u in Gauw /gau lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gauw /gau lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gauw /gau wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gauw /gau op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gauw /gau

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gauw /gau. Uitzonderingen in Gauw /gau;
 • Als uw werkgever in Gauw /gau bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gauw /gau aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gauw /gau gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gauw /gau niet geschikt voor uw werk in Gauw /gau of
 • u functioneert niet voldoende in Gauw /gau.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gauw /gau

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gauw /gau niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gauw /gau of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gauw /gau verblijft, dan mag uw werkgever in Gauw /gau u eveneens wel ontslaan.