Ontslag Gasthuis

Uw werkgever in Gasthuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gasthuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gasthuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gasthuis. Uw werkgever in Gasthuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gasthuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gasthuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gasthuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gasthuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gasthuis of met bevallingsverlof bent in Gasthuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gasthuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gasthuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gasthuis
 • Als u in Gasthuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gasthuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Gasthuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gasthuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gasthuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gasthuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gasthuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gasthuis. Uitzonderingen in Gasthuis;
 • Als uw werkgever in Gasthuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gasthuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gasthuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gasthuis niet geschikt voor uw werk in Gasthuis of
 • u functioneert niet voldoende in Gasthuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gasthuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gasthuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gasthuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gasthuis verblijft, dan mag uw werkgever in Gasthuis u eveneens wel ontslaan.