Ontslag Gasteren

Uw werkgever in Gasteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gasteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gasteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gasteren. Uw werkgever in Gasteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gasteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gasteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gasteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gasteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gasteren of met bevallingsverlof bent in Gasteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gasteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gasteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gasteren
 • Als u in Gasteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gasteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Gasteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gasteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gasteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gasteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gasteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gasteren. Uitzonderingen in Gasteren;
 • Als uw werkgever in Gasteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gasteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gasteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gasteren niet geschikt voor uw werk in Gasteren of
 • u functioneert niet voldoende in Gasteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gasteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gasteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gasteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gasteren verblijft, dan mag uw werkgever in Gasteren u eveneens wel ontslaan.