Ontslag Gastelsveer

Uw werkgever in Gastelsveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gastelsveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gastelsveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gastelsveer. Uw werkgever in Gastelsveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gastelsveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gastelsveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gastelsveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gastelsveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gastelsveer of met bevallingsverlof bent in Gastelsveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gastelsveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gastelsveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gastelsveer
 • Als u in Gastelsveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gastelsveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Gastelsveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gastelsveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gastelsveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gastelsveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gastelsveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gastelsveer. Uitzonderingen in Gastelsveer;
 • Als uw werkgever in Gastelsveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gastelsveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gastelsveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gastelsveer niet geschikt voor uw werk in Gastelsveer of
 • u functioneert niet voldoende in Gastelsveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gastelsveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gastelsveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gastelsveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gastelsveer verblijft, dan mag uw werkgever in Gastelsveer u eveneens wel ontslaan.