Ontslag Gastel

Uw werkgever in Gastel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gastel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gastel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gastel. Uw werkgever in Gastel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gastel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gastel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gastel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gastel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gastel of met bevallingsverlof bent in Gastel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gastel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gastel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gastel
 • Als u in Gastel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gastel wilt opnemen;
 • Omdat u in Gastel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gastel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gastel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gastel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gastel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gastel. Uitzonderingen in Gastel;
 • Als uw werkgever in Gastel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gastel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gastel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gastel niet geschikt voor uw werk in Gastel of
 • u functioneert niet voldoende in Gastel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gastel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gastel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gastel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gastel verblijft, dan mag uw werkgever in Gastel u eveneens wel ontslaan.