Ontslag Gasselternijveenschemond

Uw werkgever in Gasselternijveenschemond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gasselternijveenschemond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gasselternijveenschemond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gasselternijveenschemond. Uw werkgever in Gasselternijveenschemond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gasselternijveenschemond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gasselternijveenschemond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gasselternijveenschemond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gasselternijveenschemond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gasselternijveenschemond of met bevallingsverlof bent in Gasselternijveenschemond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gasselternijveenschemond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gasselternijveenschemond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gasselternijveenschemond
 • Als u in Gasselternijveenschemond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gasselternijveenschemond wilt opnemen;
 • Omdat u in Gasselternijveenschemond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gasselternijveenschemond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gasselternijveenschemond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gasselternijveenschemond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gasselternijveenschemond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gasselternijveenschemond. Uitzonderingen in Gasselternijveenschemond;
 • Als uw werkgever in Gasselternijveenschemond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gasselternijveenschemond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gasselternijveenschemond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gasselternijveenschemond niet geschikt voor uw werk in Gasselternijveenschemond of
 • u functioneert niet voldoende in Gasselternijveenschemond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gasselternijveenschemond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gasselternijveenschemond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gasselternijveenschemond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gasselternijveenschemond verblijft, dan mag uw werkgever in Gasselternijveenschemond u eveneens wel ontslaan.