Ontslag Gasselternijveen

Uw werkgever in Gasselternijveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gasselternijveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gasselternijveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gasselternijveen. Uw werkgever in Gasselternijveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gasselternijveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gasselternijveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gasselternijveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gasselternijveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gasselternijveen of met bevallingsverlof bent in Gasselternijveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gasselternijveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gasselternijveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gasselternijveen
 • Als u in Gasselternijveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gasselternijveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Gasselternijveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gasselternijveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gasselternijveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gasselternijveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gasselternijveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gasselternijveen. Uitzonderingen in Gasselternijveen;
 • Als uw werkgever in Gasselternijveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gasselternijveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gasselternijveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gasselternijveen niet geschikt voor uw werk in Gasselternijveen of
 • u functioneert niet voldoende in Gasselternijveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gasselternijveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gasselternijveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gasselternijveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gasselternijveen verblijft, dan mag uw werkgever in Gasselternijveen u eveneens wel ontslaan.