Ontslag Gasselterboerveenschemond

Uw werkgever in Gasselterboerveenschemond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gasselterboerveenschemond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gasselterboerveenschemond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gasselterboerveenschemond. Uw werkgever in Gasselterboerveenschemond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gasselterboerveenschemond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gasselterboerveenschemond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gasselterboerveenschemond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gasselterboerveenschemond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gasselterboerveenschemond of met bevallingsverlof bent in Gasselterboerveenschemond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gasselterboerveenschemond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gasselterboerveenschemond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gasselterboerveenschemond
 • Als u in Gasselterboerveenschemond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gasselterboerveenschemond wilt opnemen;
 • Omdat u in Gasselterboerveenschemond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gasselterboerveenschemond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gasselterboerveenschemond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gasselterboerveenschemond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gasselterboerveenschemond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gasselterboerveenschemond. Uitzonderingen in Gasselterboerveenschemond;
 • Als uw werkgever in Gasselterboerveenschemond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gasselterboerveenschemond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gasselterboerveenschemond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gasselterboerveenschemond niet geschikt voor uw werk in Gasselterboerveenschemond of
 • u functioneert niet voldoende in Gasselterboerveenschemond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gasselterboerveenschemond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gasselterboerveenschemond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gasselterboerveenschemond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gasselterboerveenschemond verblijft, dan mag uw werkgever in Gasselterboerveenschemond u eveneens wel ontslaan.