Ontslag Gasselterboerveen

Uw werkgever in Gasselterboerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gasselterboerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gasselterboerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gasselterboerveen. Uw werkgever in Gasselterboerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gasselterboerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gasselterboerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gasselterboerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gasselterboerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gasselterboerveen of met bevallingsverlof bent in Gasselterboerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gasselterboerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gasselterboerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gasselterboerveen
 • Als u in Gasselterboerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gasselterboerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Gasselterboerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gasselterboerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gasselterboerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gasselterboerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gasselterboerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gasselterboerveen. Uitzonderingen in Gasselterboerveen;
 • Als uw werkgever in Gasselterboerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gasselterboerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gasselterboerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gasselterboerveen niet geschikt voor uw werk in Gasselterboerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Gasselterboerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gasselterboerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gasselterboerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gasselterboerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gasselterboerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Gasselterboerveen u eveneens wel ontslaan.