Ontslag Gasselte

Uw werkgever in Gasselte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gasselte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gasselte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gasselte. Uw werkgever in Gasselte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gasselte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gasselte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gasselte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gasselte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gasselte of met bevallingsverlof bent in Gasselte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gasselte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gasselte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gasselte
 • Als u in Gasselte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gasselte wilt opnemen;
 • Omdat u in Gasselte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gasselte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gasselte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gasselte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gasselte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gasselte. Uitzonderingen in Gasselte;
 • Als uw werkgever in Gasselte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gasselte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gasselte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gasselte niet geschikt voor uw werk in Gasselte of
 • u functioneert niet voldoende in Gasselte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gasselte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gasselte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gasselte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gasselte verblijft, dan mag uw werkgever in Gasselte u eveneens wel ontslaan.