Ontslag Gassel

Uw werkgever in Gassel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gassel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gassel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gassel. Uw werkgever in Gassel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gassel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gassel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gassel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gassel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gassel of met bevallingsverlof bent in Gassel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gassel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gassel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gassel
 • Als u in Gassel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gassel wilt opnemen;
 • Omdat u in Gassel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gassel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gassel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gassel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gassel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gassel. Uitzonderingen in Gassel;
 • Als uw werkgever in Gassel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gassel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gassel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gassel niet geschikt voor uw werk in Gassel of
 • u functioneert niet voldoende in Gassel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gassel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gassel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gassel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gassel verblijft, dan mag uw werkgever in Gassel u eveneens wel ontslaan.