Ontslag Garyp /garijp

Uw werkgever in Garyp /garijp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Garyp /garijp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Garyp /garijp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Garyp /garijp. Uw werkgever in Garyp /garijp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Garyp /garijp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Garyp /garijp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Garyp /garijp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Garyp /garijp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Garyp /garijp of met bevallingsverlof bent in Garyp /garijp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Garyp /garijp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Garyp /garijp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Garyp /garijp
 • Als u in Garyp /garijp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Garyp /garijp wilt opnemen;
 • Omdat u in Garyp /garijp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Garyp /garijp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Garyp /garijp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Garyp /garijp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Garyp /garijp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Garyp /garijp. Uitzonderingen in Garyp /garijp;
 • Als uw werkgever in Garyp /garijp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Garyp /garijp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Garyp /garijp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Garyp /garijp niet geschikt voor uw werk in Garyp /garijp of
 • u functioneert niet voldoende in Garyp /garijp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Garyp /garijp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Garyp /garijp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Garyp /garijp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Garyp /garijp verblijft, dan mag uw werkgever in Garyp /garijp u eveneens wel ontslaan.