Ontslag Garsthuizen

Uw werkgever in Garsthuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Garsthuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Garsthuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Garsthuizen. Uw werkgever in Garsthuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Garsthuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Garsthuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Garsthuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Garsthuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Garsthuizen of met bevallingsverlof bent in Garsthuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Garsthuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Garsthuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Garsthuizen
 • Als u in Garsthuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Garsthuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Garsthuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Garsthuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Garsthuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Garsthuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Garsthuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Garsthuizen. Uitzonderingen in Garsthuizen;
 • Als uw werkgever in Garsthuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Garsthuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Garsthuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Garsthuizen niet geschikt voor uw werk in Garsthuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Garsthuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Garsthuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Garsthuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Garsthuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Garsthuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Garsthuizen u eveneens wel ontslaan.