Ontslag Garreweer

Uw werkgever in Garreweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Garreweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Garreweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Garreweer. Uw werkgever in Garreweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Garreweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Garreweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Garreweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Garreweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Garreweer of met bevallingsverlof bent in Garreweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Garreweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Garreweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Garreweer
 • Als u in Garreweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Garreweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Garreweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Garreweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Garreweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Garreweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Garreweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Garreweer. Uitzonderingen in Garreweer;
 • Als uw werkgever in Garreweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Garreweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Garreweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Garreweer niet geschikt voor uw werk in Garreweer of
 • u functioneert niet voldoende in Garreweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Garreweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Garreweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Garreweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Garreweer verblijft, dan mag uw werkgever in Garreweer u eveneens wel ontslaan.