Ontslag Garrelsweer

Uw werkgever in Garrelsweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Garrelsweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Garrelsweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Garrelsweer. Uw werkgever in Garrelsweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Garrelsweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Garrelsweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Garrelsweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Garrelsweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Garrelsweer of met bevallingsverlof bent in Garrelsweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Garrelsweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Garrelsweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Garrelsweer
 • Als u in Garrelsweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Garrelsweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Garrelsweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Garrelsweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Garrelsweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Garrelsweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Garrelsweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Garrelsweer. Uitzonderingen in Garrelsweer;
 • Als uw werkgever in Garrelsweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Garrelsweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Garrelsweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Garrelsweer niet geschikt voor uw werk in Garrelsweer of
 • u functioneert niet voldoende in Garrelsweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Garrelsweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Garrelsweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Garrelsweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Garrelsweer verblijft, dan mag uw werkgever in Garrelsweer u eveneens wel ontslaan.