Ontslag Garnwerd

Uw werkgever in Garnwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Garnwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Garnwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Garnwerd. Uw werkgever in Garnwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Garnwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Garnwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Garnwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Garnwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Garnwerd of met bevallingsverlof bent in Garnwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Garnwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Garnwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Garnwerd
 • Als u in Garnwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Garnwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Garnwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Garnwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Garnwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Garnwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Garnwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Garnwerd. Uitzonderingen in Garnwerd;
 • Als uw werkgever in Garnwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Garnwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Garnwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Garnwerd niet geschikt voor uw werk in Garnwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Garnwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Garnwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Garnwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Garnwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Garnwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Garnwerd u eveneens wel ontslaan.