Ontslag Garminge

Uw werkgever in Garminge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Garminge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Garminge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Garminge. Uw werkgever in Garminge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Garminge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Garminge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Garminge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Garminge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Garminge of met bevallingsverlof bent in Garminge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Garminge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Garminge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Garminge
 • Als u in Garminge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Garminge wilt opnemen;
 • Omdat u in Garminge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Garminge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Garminge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Garminge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Garminge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Garminge. Uitzonderingen in Garminge;
 • Als uw werkgever in Garminge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Garminge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Garminge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Garminge niet geschikt voor uw werk in Garminge of
 • u functioneert niet voldoende in Garminge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Garminge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Garminge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Garminge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Garminge verblijft, dan mag uw werkgever in Garminge u eveneens wel ontslaan.