Ontslag Garmerwolde

Uw werkgever in Garmerwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Garmerwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Garmerwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Garmerwolde. Uw werkgever in Garmerwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Garmerwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Garmerwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Garmerwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Garmerwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Garmerwolde of met bevallingsverlof bent in Garmerwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Garmerwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Garmerwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Garmerwolde
 • Als u in Garmerwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Garmerwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Garmerwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Garmerwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Garmerwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Garmerwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Garmerwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Garmerwolde. Uitzonderingen in Garmerwolde;
 • Als uw werkgever in Garmerwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Garmerwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Garmerwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Garmerwolde niet geschikt voor uw werk in Garmerwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Garmerwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Garmerwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Garmerwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Garmerwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Garmerwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Garmerwolde u eveneens wel ontslaan.