Ontslag Garderen

Uw werkgever in Garderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Garderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Garderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Garderen. Uw werkgever in Garderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Garderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Garderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Garderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Garderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Garderen of met bevallingsverlof bent in Garderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Garderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Garderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Garderen
 • Als u in Garderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Garderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Garderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Garderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Garderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Garderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Garderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Garderen. Uitzonderingen in Garderen;
 • Als uw werkgever in Garderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Garderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Garderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Garderen niet geschikt voor uw werk in Garderen of
 • u functioneert niet voldoende in Garderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Garderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Garderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Garderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Garderen verblijft, dan mag uw werkgever in Garderen u eveneens wel ontslaan.