Ontslag Garderbroek

Uw werkgever in Garderbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Garderbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Garderbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Garderbroek. Uw werkgever in Garderbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Garderbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Garderbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Garderbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Garderbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Garderbroek of met bevallingsverlof bent in Garderbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Garderbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Garderbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Garderbroek
 • Als u in Garderbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Garderbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Garderbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Garderbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Garderbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Garderbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Garderbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Garderbroek. Uitzonderingen in Garderbroek;
 • Als uw werkgever in Garderbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Garderbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Garderbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Garderbroek niet geschikt voor uw werk in Garderbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Garderbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Garderbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Garderbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Garderbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Garderbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Garderbroek u eveneens wel ontslaan.