Ontslag Gapinge

Uw werkgever in Gapinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gapinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gapinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gapinge. Uw werkgever in Gapinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gapinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gapinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gapinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gapinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gapinge of met bevallingsverlof bent in Gapinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gapinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gapinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gapinge
 • Als u in Gapinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gapinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Gapinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gapinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gapinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gapinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gapinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gapinge. Uitzonderingen in Gapinge;
 • Als uw werkgever in Gapinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gapinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gapinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gapinge niet geschikt voor uw werk in Gapinge of
 • u functioneert niet voldoende in Gapinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gapinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gapinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gapinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gapinge verblijft, dan mag uw werkgever in Gapinge u eveneens wel ontslaan.