Ontslag Ganzert

Uw werkgever in Ganzert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ganzert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ganzert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ganzert. Uw werkgever in Ganzert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ganzert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ganzert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ganzert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ganzert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ganzert of met bevallingsverlof bent in Ganzert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ganzert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ganzert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ganzert
 • Als u in Ganzert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ganzert wilt opnemen;
 • Omdat u in Ganzert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ganzert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ganzert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ganzert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ganzert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ganzert. Uitzonderingen in Ganzert;
 • Als uw werkgever in Ganzert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ganzert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ganzert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ganzert niet geschikt voor uw werk in Ganzert of
 • u functioneert niet voldoende in Ganzert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ganzert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ganzert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ganzert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ganzert verblijft, dan mag uw werkgever in Ganzert u eveneens wel ontslaan.