Ontslag Ganzedijk

Uw werkgever in Ganzedijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ganzedijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ganzedijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ganzedijk. Uw werkgever in Ganzedijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ganzedijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ganzedijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ganzedijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ganzedijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ganzedijk of met bevallingsverlof bent in Ganzedijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ganzedijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ganzedijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ganzedijk
 • Als u in Ganzedijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ganzedijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Ganzedijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ganzedijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ganzedijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ganzedijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ganzedijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ganzedijk. Uitzonderingen in Ganzedijk;
 • Als uw werkgever in Ganzedijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ganzedijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ganzedijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ganzedijk niet geschikt voor uw werk in Ganzedijk of
 • u functioneert niet voldoende in Ganzedijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ganzedijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ganzedijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ganzedijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ganzedijk verblijft, dan mag uw werkgever in Ganzedijk u eveneens wel ontslaan.