Ontslag Gammelke

Uw werkgever in Gammelke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gammelke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gammelke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gammelke. Uw werkgever in Gammelke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gammelke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gammelke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gammelke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gammelke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gammelke of met bevallingsverlof bent in Gammelke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gammelke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gammelke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gammelke
 • Als u in Gammelke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gammelke wilt opnemen;
 • Omdat u in Gammelke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gammelke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gammelke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gammelke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gammelke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gammelke. Uitzonderingen in Gammelke;
 • Als uw werkgever in Gammelke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gammelke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gammelke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gammelke niet geschikt voor uw werk in Gammelke of
 • u functioneert niet voldoende in Gammelke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gammelke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gammelke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gammelke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gammelke verblijft, dan mag uw werkgever in Gammelke u eveneens wel ontslaan.