Ontslag Gameren

Uw werkgever in Gameren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gameren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gameren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gameren. Uw werkgever in Gameren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gameren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gameren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gameren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gameren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gameren of met bevallingsverlof bent in Gameren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gameren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gameren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gameren
 • Als u in Gameren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gameren wilt opnemen;
 • Omdat u in Gameren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gameren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gameren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gameren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gameren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gameren. Uitzonderingen in Gameren;
 • Als uw werkgever in Gameren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gameren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gameren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gameren niet geschikt voor uw werk in Gameren of
 • u functioneert niet voldoende in Gameren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gameren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gameren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gameren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gameren verblijft, dan mag uw werkgever in Gameren u eveneens wel ontslaan.