Ontslag Galhoeke /de galhoek (?)

Uw werkgever in Galhoeke /de galhoek (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Galhoeke /de galhoek (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Galhoeke /de galhoek (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Galhoeke /de galhoek (?). Uw werkgever in Galhoeke /de galhoek (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Galhoeke /de galhoek (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Galhoeke /de galhoek (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Galhoeke /de galhoek (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Galhoeke /de galhoek (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Galhoeke /de galhoek (?) of met bevallingsverlof bent in Galhoeke /de galhoek (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Galhoeke /de galhoek (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Galhoeke /de galhoek (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Galhoeke /de galhoek (?)
 • Als u in Galhoeke /de galhoek (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Galhoeke /de galhoek (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Galhoeke /de galhoek (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Galhoeke /de galhoek (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Galhoeke /de galhoek (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Galhoeke /de galhoek (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Galhoeke /de galhoek (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Galhoeke /de galhoek (?). Uitzonderingen in Galhoeke /de galhoek (?);
 • Als uw werkgever in Galhoeke /de galhoek (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Galhoeke /de galhoek (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Galhoeke /de galhoek (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Galhoeke /de galhoek (?) niet geschikt voor uw werk in Galhoeke /de galhoek (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Galhoeke /de galhoek (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Galhoeke /de galhoek (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Galhoeke /de galhoek (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Galhoeke /de galhoek (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Galhoeke /de galhoek (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Galhoeke /de galhoek (?) u eveneens wel ontslaan.