Ontslag Galder

Uw werkgever in Galder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Galder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Galder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Galder. Uw werkgever in Galder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Galder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Galder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Galder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Galder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Galder of met bevallingsverlof bent in Galder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Galder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Galder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Galder
 • Als u in Galder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Galder wilt opnemen;
 • Omdat u in Galder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Galder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Galder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Galder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Galder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Galder. Uitzonderingen in Galder;
 • Als uw werkgever in Galder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Galder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Galder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Galder niet geschikt voor uw werk in Galder of
 • u functioneert niet voldoende in Galder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Galder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Galder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Galder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Galder verblijft, dan mag uw werkgever in Galder u eveneens wel ontslaan.