Ontslag Galamadammen

Uw werkgever in Galamadammen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Galamadammen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Galamadammen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Galamadammen. Uw werkgever in Galamadammen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Galamadammen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Galamadammen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Galamadammen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Galamadammen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Galamadammen of met bevallingsverlof bent in Galamadammen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Galamadammen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Galamadammen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Galamadammen
 • Als u in Galamadammen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Galamadammen wilt opnemen;
 • Omdat u in Galamadammen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Galamadammen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Galamadammen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Galamadammen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Galamadammen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Galamadammen. Uitzonderingen in Galamadammen;
 • Als uw werkgever in Galamadammen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Galamadammen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Galamadammen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Galamadammen niet geschikt voor uw werk in Galamadammen of
 • u functioneert niet voldoende in Galamadammen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Galamadammen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Galamadammen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Galamadammen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Galamadammen verblijft, dan mag uw werkgever in Galamadammen u eveneens wel ontslaan.