Ontslag Gaete

Uw werkgever in Gaete mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gaete zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gaete

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gaete. Uw werkgever in Gaete mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gaete arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gaete niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gaete te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gaete u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gaete of met bevallingsverlof bent in Gaete.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gaete kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gaete die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gaete
 • Als u in Gaete lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gaete wilt opnemen;
 • Omdat u in Gaete lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gaete lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gaete wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gaete op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gaete

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gaete. Uitzonderingen in Gaete;
 • Als uw werkgever in Gaete bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gaete aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gaete gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gaete niet geschikt voor uw werk in Gaete of
 • u functioneert niet voldoende in Gaete.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gaete

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gaete niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gaete of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gaete verblijft, dan mag uw werkgever in Gaete u eveneens wel ontslaan.