Ontslag Gaastmeer /de gaastmar

Uw werkgever in Gaastmeer /de gaastmar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gaastmeer /de gaastmar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gaastmeer /de gaastmar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gaastmeer /de gaastmar. Uw werkgever in Gaastmeer /de gaastmar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gaastmeer /de gaastmar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gaastmeer /de gaastmar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gaastmeer /de gaastmar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gaastmeer /de gaastmar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gaastmeer /de gaastmar of met bevallingsverlof bent in Gaastmeer /de gaastmar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gaastmeer /de gaastmar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gaastmeer /de gaastmar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gaastmeer /de gaastmar
 • Als u in Gaastmeer /de gaastmar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gaastmeer /de gaastmar wilt opnemen;
 • Omdat u in Gaastmeer /de gaastmar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gaastmeer /de gaastmar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gaastmeer /de gaastmar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gaastmeer /de gaastmar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gaastmeer /de gaastmar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gaastmeer /de gaastmar. Uitzonderingen in Gaastmeer /de gaastmar;
 • Als uw werkgever in Gaastmeer /de gaastmar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gaastmeer /de gaastmar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gaastmeer /de gaastmar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gaastmeer /de gaastmar niet geschikt voor uw werk in Gaastmeer /de gaastmar of
 • u functioneert niet voldoende in Gaastmeer /de gaastmar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gaastmeer /de gaastmar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gaastmeer /de gaastmar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gaastmeer /de gaastmar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gaastmeer /de gaastmar verblijft, dan mag uw werkgever in Gaastmeer /de gaastmar u eveneens wel ontslaan.