Ontslag Gaarland

Uw werkgever in Gaarland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gaarland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gaarland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gaarland. Uw werkgever in Gaarland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gaarland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gaarland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gaarland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gaarland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gaarland of met bevallingsverlof bent in Gaarland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gaarland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gaarland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gaarland
 • Als u in Gaarland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gaarland wilt opnemen;
 • Omdat u in Gaarland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gaarland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gaarland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gaarland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gaarland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gaarland. Uitzonderingen in Gaarland;
 • Als uw werkgever in Gaarland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gaarland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gaarland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gaarland niet geschikt voor uw werk in Gaarland of
 • u functioneert niet voldoende in Gaarland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gaarland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gaarland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gaarland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gaarland verblijft, dan mag uw werkgever in Gaarland u eveneens wel ontslaan.